Økte kjennskap til mobilfunksjon med 30 prosent

I løpet av halvannet år har Volvo Cars og Trygg Trafikk økt antall sjåfører som kjenner til bilmodus-funksjonen med 30 prosent. – Dette viser styrken i samarbeidet vårt, sier Erik Trosby i Volvo Car Norway.

Trygg Trafikk er den eneste aktøren i samferdselssektoren som kun setter søkelys på trafikksikkerhet, og Volvo er et bilmerke tuftet på sikkerhet. Felles for de to er nullvisjonen og et aktivt arbeid for å redusere skadeomfanget i veitrafikken.

For to år siden inngikk de to partene et strategisk samarbeid knyttet til Trafikksikkerhetskonferansen og nasjonalt opplysningsarbeid om trafikksikkerhet. Blant aktivitetene som har kommet ut av samarbeidet er kampanjen Bilmodus, et landsomfattende initiativ knyttet til mobilbruk i bil, der sjåfører oppfordres til å sette mobiltelefonen i bilmodus.

Kampanjen har blant annet vært synlig gjennom filmer i sosiale medier, radioreklame, bruk av influencere og oppmerksomhet i media. Siden kampanjestart i juni i 2022 har Trygg Trafikk og Volvo lyktes med å øke kjennskapen til bilmodus-funksjonen blant norske sjåfører med 30 prosent (fra 27 til 35 prosent*).

­– Kampanjens resultater viser både styrken i vårt samarbeid, og at holdningsskapende arbeid nytter. Bilmodus er en enkel funksjonalitet som vi tror kan ha en betydelig sikkerhetsmessig effekt. Det er motiverende å se at såpass mange har fått med seg budskapet vårt, sier Erik Trosby, kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

Varsko om nullvisjonen

I forbindelse med årets Trafikksikkerhetskonferanse kommer de to partene med en ny opplysningskampanje, som vil spres i sosiale medier, radio og reklameformater utover våren. Årets kampanje omhandler de høye dødstallene i trafikken i fjor, og tar i bruk flere sterke virkemidler. 114 mennesker mistet livet i trafikken i 2023.

­­­– Kampanjens budskap er at bak hvert enkelt tall i statistikken befinner det seg et menneskeliv. Et liv, på lik linje som alle andre, som plutselig blir revet fra oss og blir en del av en dyster statistikk, sier Cecilie Bryner, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Fruktbart samarbeid

Årets kampanje blir den andre i rekken der de to aktørene står som felles avsender. Begge parter er så langt veldig fornøyde med samarbeidet.

– Vi er veldig stolte av samarbeidet med Trygg Trafikk. Sikkerhet er en sentral del av Volvos virksomhet, og for å lykkes med nullvisjonen er holdningsskapende arbeid og møteplasser som Trafikksikkerhetskonferansen viktige virkemidler, sier Rita Kristin Broch, administrerende direktør i Volvo Car Norway.

– Volvo er en meget god match for oss. De jobber innovativt og har som oss en visjon om null drepte eller hardt skadde i trafikken. Sammen står vi sterkere i jobben med vårt viktige samfunnsoppdrag, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

*Økning fra 27 til 35 prosent av sjåfører, basert på landsomfattende undersøkelser utført i juni/september 2022 og mars/desember 2023 av YouGov, på vegne av Volvo og Trygg Trafikk.