Et grønt hjerte laget i grafitti på en murvegg.

Hjertesone – tryggere skolevei

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle!

Det er mange måter å lage en hjertesone på. Det finnes ikke en ferdig oppskrift på hva som er en hjertesone. Det er fordi en hjertesone må tilpasses trafikkmiljøet og mulighetene som finnes ved hver enkelt skole.

En hjertesone er ikke et ferdig produkt, men en prosess som består av både små og store tiltak. Noen tar det kort tid å få på plass, mens andre tiltak kan det være mer krevende og ta lengre tid å gjøre noe med.

To jenter som ligger i gresset. De ser opp i linsa på kamera og smiler.

Kom i gang!

Er det trafikkutfordringer ved din skole? Da kan en hjertesone rundt skolen være svaret. Alle kan ta initiativ til hjertesone, enten du er foreldre, lærer, rektor, elev eller kommunepolitiker. Her får dere en god liste på hva dere kan gjøre for å komme i gang 😊

En gressplen der det er et felt på midten som er litt lysere gress i form av et hjerte.

Holdningsskapende tiltak

For å kunne skape en Hjertesone på best mulig måte er det flere mulige tiltak man kan gjennomføre. I hovedsak vil hjertesonearbeidet bestå av atferds- og holdningsskapende tiltak, men det kan også være aktuelt med supplerende fysiske tiltak av mindre størrelse.

En bunke med hjertesonebrosjyrer og en kurv med epler.

Verktøykasse for hjertesone

Her finner du maler for profilmateriell, nyttige brosjyrer, lenker og gode tips til hjertesonearrangement.

En jente som smiler i skolegården. Hun har på en refleksvest med Hjertesonelogo på.

Gode eksempler

Trafikkutfordringene ved én skole kan være like eller ulike fra en annen skole, men felles for alle er at vi kan lære av hverandre. Her finner du noen gode eksempelskoler som deler av sin erfaring med hjertesonearbeidet.

En trestamme som er grønn der noen har risset inn et hjerte.

Skoler som er i gang

Mange skoler over hele landet jobber med hjertesone. Her finner du lister over en del av skolene som er i gang i ditt fylke.