Kunnskap om trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet handler om mer enn kjøretøy og hvordan man flytter seg fra a til b. Fart, rus, helse og oppmerksomhet påvirker omfanget av trafikkulykker i samfunnet, og det er med å påvirke utviklingen av null drepte og hardt skadde i trafikken. Her finner du mer om risikofaktorer og viktigheten av samspill i trafikken.

To gutter som sitter og gjør ablegøyer og grimaser.

Barnehage og skole

Trygg Trafikk tilbyr barnehager og skoler oppdaterte læringsressurser og kurs med innhold som også inkluderer foreldre som målgruppe. Læreplanforståelse og pådriverarbeid står sentralt. Vi når bredt ut til alle, innsatsen gjennom Trafikksikker kommune prioriteres. Gjennom dette arbeidet sikrer vi at barnehager og skoler driver systematisk trafikksikkerhetsarbeid.

Trafikksikkerhetskonferansen

Trafikksikkerhetskonferansen 2024 finner sted 17. april 2024 i Oslo. Her vil vi ta for oss hvordan trafikksikkerhet kan bidra til å nå de globale bærekraftsmålene. Hvordan kan trafikksikkerhet bidra til bærekraftig mobilitet, og hvilke fallgruver må vi være oppmerksomme på?

Mennesker som sitter i en sal der den første personen noterer i en notatbok.

Kurs og aktiviteter

Trygg Trafikk har lang erfaring med å holde kurs og konferanser innen trafikk og trafikksikkerhet. Årlig arrangerer vi den nasjonale Trafikksikkerhets-konferansen, men vi har også flere kurs og arrangementer rundt om i hele landet.