Skoleveien for 1. og 2. trinn

Elever på 1.trinn har rett til skoleskyss om de bor lengre enn 2 km fra skolen. Elever fra 2.trinn og oppover har rett til skoleskyss om de bor lengre enn 4 km fra skolen.

Trygg Trafikk anbefaler at barn som ikke har rett til skyss enten går eller sykler til skolen. Da får de en god start på dagen, og det blir mindre biltrafikk rundt skolen.

Et grønt hjerte laget i grafitti på en murvegg.

Hjertesone – tryggere skolevei

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle!