Trafikksikkerhetskonferansen 2024 er over

Jan Johansen, direktør, Tanja Loftsgarden, fagdirektør og Stian Barsnes Simonsen, konferansier på Trafikksikkerhetskonferansen 2024.

– Jeg blir ganske så stolt av at vi klarer å lage en arena der kompetanse finner kunnskap og kunnskap finner kompetanse, sier Tanja Loftsgarden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferansen 2024 er vel blåst.

– De siste årene har vi lagt vekt på bredden i temaer for å appellere til flere. Det skal ikke være sånn at du må være ekspert fra før. Målet er at alle skal få litt faglig innputt og høre noe nytt. Ut ifra dem jeg snakket med underveis på konferansen, kan det virke som vi traff godt, sier Loftsgarden.   

– Det at statsråden åpner konferansen for oss, er en viktig anerkjennelse, og vi er veldig glade for at han ønsker å bidra, ifølge Loftsgarden.   

Ellers hadde vi et stort knippe av meget dyktige og viktige bidragsytere innen trafikksikkerhet på scenen i løpet av dagen. 

Her er liten billedkavalkade fra noen av møteplassene i løpet av dagen.