I februar mistet en person livet i trafikken

Totalt har fem personer mistet livet i trafikken så langt i år – tre kvinner og to menn. Det er det laveste antall omkomne for januar og februar i nyere tid, med unntak av 2022, og en halvering sammenlignet med 2023

 – Det er godt å se en nedgang i antall omkomne etter to år med betydelig økning. Det er likevel trist at det også i denne måneden har gått med liv i trafikken. Enda en familie har mistet en de er glad i, sier Bård Morten Johansen, fagsjef i Trygg Trafikk. 

Krevende vinterføre   

Vinteren har så langt vært preget av skiftende vær og krevende kjøreforhold.   – Vi er blitt utfordret med store snøfall og glatte veibaner mange steder. Det krever en god del ekstra fra alle trafikanter og ikke minst de som jobber med drift og vedlikehold på veinettet. Under slike forhold er det viktig å vurdere om man er godt nok rustet for å ta kjøreturen. Noen ganger bør vi utsette eller droppe kjøreturen hvis det er mulig, sier Johansen. 

Det er lov å kjøre saktere enn fartsgrensen 

Fagsjefen anbefaler å ta ekstra forholdsregler underveis.  – Når forholdene er slik de har vært gjennom store deler av vinteren, har man mindre marginer å gå på enn ellers. Det betyr smalere kjørebane på grunn av snøkanter og økt bremselengde fordi det er glattere. Da må vi ta oss bedre tid for å få større handlingsrom. Sørg for å holde god avstand til kjøretøyet foran deg, hold en forsvarlig fart, og husk at fartsgrensen er høyeste tillatte hastighet. Ved spesielt vanskelige forhold er det tryggest å holde farten betydelig lavere, sier Johansen. Fagsjefen ber alle legge vekk mobiltelefon under kjøring.  – I tillegg vil jeg fremheve hvor viktig det er at oppmerksomheten er rettet mot selve kjøringen. I trafikken må vi hele tiden ta valg og vurdere disse opp mot ulike situasjoner. Derfor er det viktig å droppe alt av forstyrrende elementer mens vi kjører. Sett mobilen i bilmodus, avslutter Johansen.