Russebusser er tikkende bomber

Russebuss-kulturen har sklidd fullstendig ut. – Vi er redd for at det når som helst skal skje en alvorlig ulykke med en russebuss.

–  En ulykke med en russebuss full av dansende fulle ungdommer vil få et alvorlig utfall, sier Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk. 

Russebussene har ofte dårlig standard og manglende sikring 

Dagens russebusser er ofte gamle og i dårlig stand, så risikoen for hardt skadde ungdommer i en alvorlig ulykke er stor.  

– Flere av russebussene er nærmest tikkende bomber på veien. Dette er en kultur som har sklidd fullstendig ut, og vi liker dårlig at russ danser rundt i rus i gamle utrygge busser med høy hastighet. Vi unner all ungdom en fantastisk feiring etter endt skolegang, men vi kan ikke risikere å miste noen av ungdommene våre i en tragisk russebussulykke, sier Steen. 

Ikke bare russens ansvar 

– Foreldre må engasjere seg i russens holdninger og atferd når det gjelder rulling. Vi kan ikke lenger akseptere at barna våre utsettes for denne risikoen, sier Steen. 

Pressesjefen mener at politiet og Statens vegvesen må prioritere kontroll av russebusser i større grad enn hva de gjør i dag. Kommersielle aktører utnytter russen og dytter ansvaret over på dem.  

– Det er et generelt behov for å styrke kontrollene av både kjøretøy og sjåfører. Vi etterlyser økt samarbeid med Arbeidstilsynet om arbeidsvilkår for utenlandske sjåfører og med Skatteetaten om skatter og avgifter på midlertidig bruk av kjøretøy i Norge, fortsetter Steen. 

Høy brannfare og dødelige gasslekkasjer 

Flere av bussene har avanserte lydanlegg som blant annet krever ekstra dieselaggregat. Disse aggregatene drives av en forbrenningsmotor som avgir farlige eksosgasser. Den farligste gassen er karbonmonoksyd (CO) som er en meget farlig luktfri gass. Den kan føre til kvelning. Diesel- eller bensindrevne aggregater som brukes i lukkede rom må derfor ha skikkelig utlufting. Aggregatene produserer mye varme, og sammen med elektriske koplinger kan dette også medføre brannfare. 

– Det er krav til hva som er lov og ikke når det gjelder aggregater i bussene. Her er det flere utfordringer – blant annet god nok lufting. Farlige gasser kan sive ut i bussen, som igjen kan skade passasjerene. Vi har eksempler på russebusser i full fyr. Da er det viktig med nødutganger som ikke er sperret av, avslutter Steen. 

Hvilke feil finner kontrollørene? 

  • Feil og mangler på bremser, fjæring og karosseri  
  • Overlast / for mange passasjerer på bussen («stapping»)   
  • Ulovlig og brannfarlig montering av aggregater til lyd og lys   
  • Ulovlig krone på taket   
  • Tildekkede nødutganger    
  • Sjåfører uten førerrett eller godkjent yrkessjåførkompetanse